KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında Üniversitemiz birimlerinde (yemekhaneler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve ofisler) kısmi zamanlı olarak öğrenciler çalıştırılmaktadır.

Öğrencilerimize çalışmaları karşılığında verilen ücretlerle ekonomik destek sağlamakla birlikte çalıştıkları birimlerde mesleki anlamda iş deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenen ücret, 4857 sayılı iş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

2011-2022 Eğitim Öğretim Döneminde Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Sayısı

2011-2012 Eğitim Öğretim Dönemi

150

2012-2013 Eğitim Öğretim Dönemi

180

2013-2014 Eğitim Öğretim Dönemi

250

2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi

300

2015-2016 Eğitim Öğretim Dönemi

320

2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi

350

2017-2018 Eğitim Öğretim Dönemi

350

2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi

350

2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemi

250

2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi

250

2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi

250

Yukarıdaki tabloda belirtilen eğitim-öğretim yılları süresince toplam 3000 öğrenci kısmi zamanlı olarak çalıştırılmıştır.HIZLI ERİŞİM