Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz bünyesinde 109 kulüp-topluluk bulunmaktadır. Kulüpler-topluluklar öğrencilerin dinlenme, boş zamanlarını değerlendirme, yeni ilgi alanları kazanma, birlikte çalışma ve eğlenme ihtiyaçlarını giderecek etkinliklerde bulunmalarını sağlamaktadır. Kulüp ve Topluluklara Üniversitemiz bütçe olanakları çerçevesinde destek verilmektedir.


Öğrenci Kulüpleri Web Sayfaları için Tıklayınız


Öğrenci Kulüpleri Faaliyet Raporu için Tıklayınız 


Öğrenci Kulüpleri Örnek Kurucu Üye Listesi Tıklayınız


Öğrenci Kulüpleri Örnek Tüzük için Tıklayınız


Öğrenci Kulüpleri Yönergesi için Tıklayınız 


HIZLI ERİŞİM