KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA PROGRAMI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında Üniversitemiz birimlerinde (yemekhaneler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri ve ofisler) kısmi zamanlı olarak öğrenciler çalıştırılmaktadır.

Öğrencilerimize çalışmaları karşılığında verilen ücretlerle ekonomik destek sağlamakla birlikte çalıştıkları birimlerde mesleki anlamda iş deneyimi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenen ücret, 4857 sayılı iş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir.


2011-2018 Eğitim Öğretim Döneminde Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Sayısı

Eğitim Öğretim Dönemi

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayısı

2011

150

2012

180

2013

250

2014

300

2015

320

2016

350

2017

350

2018

350

Yukarıdaki tabloda belirtilen eğitim-öğretim yılları süresince toplam 2250 öğrenci kısmi zamanlı olarak çalıştırılmıştır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Faaliyet Raporu için Tıklayınız

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum